Skip to main content

 

De knik; het geknakte
Een veelpotig dier
De vloedlijn
Reliëf
De muur die geen
muur lijkt; maar
het echter wel is.
Een dikke muur zelfs.
Een volstrekt ondoordringbare muur zelfs.
Het kasteelachtige,
De ramen, de vele ramen van
het vuurtorenhuis. In de top;
de vele ramen.
De hoge, zeer hoge brug
De doorgang, de smalle doorgang.